Archive for 2014

มาสคอตเอเชี่ยนบีชเกมส์,ชุดเต่า,มาสคอตเต่า,ชุดเต่า,เช่าชุดตุ๊กตา,ชุดตุ๊กตาเต่า,เต่า

เช่ามาสคอต,ทำมาสคอต,ทำมาสคอท,ตุ๊กตามาสคอต,เช่ามาสคอท,โบโซ่,mascot,ชุดมาสคอต

เช่ามาสคอต,ทำมาสคอต,ทำมาสคอท,ตุ๊กตามาสคอต,เช่ามาสคอท,โบโซ่,mascot,ชุดมาสคอต

เช่ามาสคอต,ทำมาสคอต,ทำมาสคอท,ตุ๊กตามาสคอต,เช่ามาสคอท,โบโซ่,mascot,ชุดมาสคอต

เช่ามาสคอต,ทำมาสคอต,ทำมาสคอท,ตุ๊กตามาสคอต,เช่ามาสคอท,โบโซ่,mascot,ชุดมาสคอต
เอเชียนบีชเกมส์ 2014 (อังกฤษ: 2014 Asian Beach Games) เป็นการแข่งขัน เอเชียนบีชเกมส์ ครั้งที่ 4 จะมีการจัดขึ้นที่เกาะภูเก็ต ประเทศไทย[1] ซึ่งการแข่งขันได้กำหนดไว้ที่เกาะโบราเคย์ รัฐมาเลย์ กับจังหวัดอาคลาน ประเทศฟิลิปปินส์ แต่ได้รับผลกระทบด้านการเปลี่ยนแปลงเจ้าภาพจากทาง OCA ซึ่งไปซ้อนในปีเดียวกันกับเอเชียนเกมส์ 2014 การแข่งขันในครั้งนี้จะเป็นครั้งที่เจ็ดสำหรับประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันระดับเอเชีย ภายหลังจากที่กรุงเทพ ได้จัดมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ไปแล้วสี่ครั้ง (ค.ศ. 1966, 1970, 1978 และ 1998), เอเชียนอินดอร์เกมส์หนึ่งครั้ง (ค.ศ. 2005) และเอเชียนมาร์เชียลอาร์ตสเกมส์หนึ่งครั้ง (ค.ศ. 2009) อย่างไรก็ตาม มหกรรมกีฬานี้จะถือเป็นรายการแรกที่ไม่ได้จัดขึ้นที่กรุงเทพฯ ตัวนำโชคเป็นเต่าทะเลสามตัว ชื่อว่า สินธุ์, สาคร และ สมุทร
Categories: , , , , , , | Comments Off

ตังก์ ตังก์ แมน จาก ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์


ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) เป็นสถาบันการเงินที่เป็นทางเลือกใหม่ให้กับผู้บริโภค ซึ่งเกิดจากแนวความคิดของกลุ่มบริษัทอสังหาริมทรัพย์ รายใหญ่ในประเทศไทย คือ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยที่ดำเนินธุรกิจด้านการพัฒนาและบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ โดยมีส่วนแบ่งการตลาดรวมเป็นอันดับหนึ่ง ซึ่งนอกจากจะมีฐานะทางการเงิน ที่มั่นคงแล้ว ยังตระหนักถึงการจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี ประกอบกับในปี 2547 ทางการได้ประกาศแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน และเห็นว่าเป็น เวลาเหมาะสมที่กลุ่มบริษัทจะได้ขยายการดำเนินธุรกิจให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น จึงได้ให้บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด ซึ่งถือหุ้นโดยบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 43 ของทุนชำระแล้ว เสนอแผนจัดตั้งธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อยต่อกระทรวงการคลัง และในวันที่ 19 ธันวาคม 2548 กระทรวงการคลังได้อนุญาตให้เปิดดำเนินการธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2552 บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้ยื่นขออนุญาตจัดตั้งกลุ่มธุรกิจทางการเงินต่อธนาคารแห่งประเทศ ไทยและเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2552 ธนาคารแห่งประเทศไทยได้อนุญาตให้จัดตั้งกลุ่มธุรกิจทางการเงิน โดยมีบริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน และมีธนาคารเป็นบริษัทลูกในกลุ่ม Solo Consolidationและมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด เป็นบริษัทลูกนอกกลุ่ม Solo Consolidation

ในปี 2553 ธนาคารได้เข้าซื้อกิจการบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูไนเต็ด จำกัด และได้เปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด” โดยธนาคารถือหุ้นในบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด ร้อยละ 99.99 ของทุนชำระแล้ว

 ต่อมาเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2554 กระทรวงการคลังโดยคำแนะนำของธนาคารแห่งประเทศไทยอนุญาตให้ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) ปรับฐานะจากธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อยเป็นธนาคารพาณิชย์ โดยใช้ชื่อว่า ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) และได้เปิดดำเนินการธนาคาร พาณิชย์อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2554 ทำให้ธนาคารสามารถประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ได้อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อให้บริการทางการเงินแก่ลูกค้า ได้หลากหลายมากขึ้นmascot, ทำ mascot, ทำมาสคอต, ทำมาสคอท, มาสคอต, มาสคอต,ชุดมาสคอต, เช่ามาสคอท, mascot, ทำ mascot, ทำมาสคอต, ทำมาสคอท, มาสคอต, มาสคอต,ชุดมาสคอต, เช่ามาสคอท, mascot, ทำ mascot, ทำมาสคอต, ทำมาสคอท, มาสคอต, มาสคอต,ชุดมาสคอต, เช่ามาสคอท, mascot, ทำ mascot, ทำมาสคอต, ทำมาสคอท, มาสคอต, มาสคอต,ชุดมาสคอต, เช่ามาสคอท, mascot, ทำ mascot, ทำมาสคอต, ทำมาสคอท, มาสคอต, มาสคอต,ชุดมาสคอต, เช่ามาสคอท, mascot, ทำ mascot, ทำมาสคอต, ทำมาสคอท, มาสคอต, มาสคอต,ชุดมาสคอต, เช่ามาสคอท, mascot, ทำ mascot, ทำมาสคอต, ทำมาสคอท, มาสคอต, มาสคอต,ชุดมาสคอต, เช่ามาสคอท, mascot, ทำ mascot, ทำมาสคอต, ทำมาสคอท, มาสคอต, มาสคอต,ชุดมาสคอต, เช่ามาสคอท, mascot, ทำ mascot, ทำมาสคอต, ทำมาสคอท, มาสคอต, มาสคอต,ชุดมาสคอต, เช่ามาสคอท, mascot, ทำ mascot, ทำมาสคอต, ทำมาสคอท, มาสคอต, มาสคอต,ชุดมาสคอต, เช่ามาสคอท, mascot, ทำ mascot, ทำมาสคอต, ทำมาสคอท, มาสคอต, มาสคอต,ชุดมาสคอต, เช่ามาสคอท, mascot, ทำ mascot, ทำมาสคอต, ทำมาสคอท, มาสคอต, มาสคอต,ชุดมาสคอต, เช่ามาสคอท, mascot, ทำ mascot, ทำมาสคอต, ทำมาสคอท, มาสคอต, มาสคอต,ชุดมาสคอต, เช่ามาสคอท, mascot, ทำ mascot, ทำมาสคอต, ทำมาสคอท, มาสคอต, มาสคอต,ชุดมาสคอต, เช่ามาสคอท, mascot, ทำ mascot, ทำมาสคอต, ทำมาสคอท, มาสคอต, มาสคอต,ชุดมาสคอต, เช่ามาสคอท, 


Categories: , , , , , , | Comments Off

โครงการกล่องวิเศษ โดยบริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด


โครงการกล่องวิเศษ โดยบริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด เป็นโครงการที่ห่วงใยใส่ใจสิ่งแวดล้อม ในการช่วยลดภาวะโลกร้อน ด้วยการนำกล่อง UHT มารีไซเคิลเพื่อแปรรูปเป็นแผ่นขิฟท์บอร์ด และนำมาประกอบเป็นโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนเพื่อมอบให้แก่โรงเรียนต่างๆ ทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.ampolfood.com/csr/ 


mascot, ทำ mascot, ทำมาสคอต, ทำมาสคอท, มาสคอต, มาสคอต,ชุดมาสคอต, เช่ามาสคอท, mascot, ทำ mascot, ทำมาสคอต, ทำมาสคอท, มาสคอต, มาสคอต,ชุดมาสคอต, เช่ามาสคอท, mascot, ทำ mascot, ทำมาสคอต, ทำมาสคอท, มาสคอต, มาสคอต,ชุดมาสคอต, เช่ามาสคอท, mascot, ทำ mascot, ทำมาสคอต, ทำมาสคอท, มาสคอต, มาสคอต,ชุดมาสคอต, เช่ามาสคอท, mascot, ทำ mascot, ทำมาสคอต, ทำมาสคอท, มาสคอต, มาสคอต,ชุดมาสคอต, เช่ามาสคอท, mascot, ทำ mascot, ทำมาสคอต, ทำมาสคอท, มาสคอต, มาสคอต,ชุดมาสคอต, เช่ามาสคอท, mascot, ทำ mascot, ทำมาสคอต, ทำมาสคอท, มาสคอต, มาสคอต,ชุดมาสคอต, เช่ามาสคอท, mascot, ทำ mascot, ทำมาสคอต, ทำมาสคอท, มาสคอต, มาสคอต,ชุดมาสคอต, เช่ามาสคอท, mascot, ทำ mascot, ทำมาสคอต, ทำมาสคอท, มาสคอต, มาสคอต,ชุดมาสคอต, เช่ามาสคอท, mascot, ทำ mascot, ทำมาสคอต, ทำมาสคอท, มาสคอต, มาสคอต,ชุดมาสคอต, เช่ามาสคอท, mascot, ทำ mascot, ทำมาสคอต, ทำมาสคอท, มาสคอต, มาสคอต,ชุดมาสคอต, เช่ามาสคอท, mascot, ทำ mascot, ทำมาสคอต, ทำมาสคอท, มาสคอต, มาสคอต,ชุดมาสคอต, เช่ามาสคอท, mascot, ทำ mascot, ทำมาสคอต, ทำมาสคอท, มาสคอต, มาสคอต,ชุดมาสคอต, เช่ามาสคอท, mascot, ทำ mascot, ทำมาสคอต, ทำมาสคอท, มาสคอต, มาสคอต,ชุดมาสคอต, เช่ามาสคอท, mascot, ทำ mascot, ทำมาสคอต, ทำมาสคอท, มาสคอต, มาสคอต,ชุดมาสคอต, เช่ามาสคอท, 


Categories: , , , , , , | Comments Off

ต๊อบเถ้าแก่น้อย อาสาพามาสคอต ฝาแฝด สรยุทธ มอบให้ถึงที่

ต๊อบเถ้าแก่น้อย อาสาพามาสคอต ฝาแฝด สรยุทธ มอบให้ถึงที่


mascot, ทำ mascot, ทำมาสคอต, ทำมาสคอท, มาสคอต, มาสคอต,ชุดมาสคอต, เช่ามาสคอท, mascot, ทำ mascot, ทำมาสคอต, ทำมาสคอท, มาสคอต, มาสคอต,ชุดมาสคอต, เช่ามาสคอท, mascot, ทำ mascot, ทำมาสคอต, ทำมาสคอท, มาสคอต, มาสคอต,ชุดมาสคอต, เช่ามาสคอท, mascot, ทำ mascot, ทำมาสคอต, ทำมาสคอท, มาสคอต, มาสคอต,ชุดมาสคอต, เช่ามาสคอท, mascot, ทำ mascot, ทำมาสคอต, ทำมาสคอท, มาสคอต, มาสคอต,ชุดมาสคอต, เช่ามาสคอท, mascot, ทำ mascot, ทำมาสคอต, ทำมาสคอท, มาสคอต, มาสคอต,ชุดมาสคอต, เช่ามาสคอท, mascot, ทำ mascot, ทำมาสคอต, ทำมาสคอท, มาสคอต, มาสคอต,ชุดมาสคอต, เช่ามาสคอท, mascot, ทำ mascot, ทำมาสคอต, ทำมาสคอท, มาสคอต, มาสคอต,ชุดมาสคอต, เช่ามาสคอท, mascot, ทำ mascot, ทำมาสคอต, ทำมาสคอท, มาสคอต, มาสคอต,ชุดมาสคอต, เช่ามาสคอท, mascot, ทำ mascot, ทำมาสคอต, ทำมาสคอท, มาสคอต, มาสคอต,ชุดมาสคอต, เช่ามาสคอท, mascot, ทำ mascot, ทำมาสคอต, ทำมาสคอท, มาสคอต, มาสคอต,ชุดมาสคอต, เช่ามาสคอท, mascot, ทำ mascot, ทำมาสคอต, ทำมาสคอท, มาสคอต, มาสคอต,ชุดมาสคอต, เช่ามาสคอท, mascot, ทำ mascot, ทำมาสคอต, ทำมาสคอท, มาสคอต, มาสคอต,ชุดมาสคอต, เช่ามาสคอท, mascot, ทำ mascot, ทำมาสคอต, ทำมาสคอท, มาสคอต, มาสคอต,ชุดมาสคอต, เช่ามาสคอท, mascot, ทำ mascot, ทำมาสคอต, ทำมาสคอท, มาสคอต, มาสคอต,ชุดมาสคอต, เช่ามาสคอท, 


Categories: , , , , , , | Comments Off