Archive for September 2012

มาสคอต ไดโนเสาร์ PTT Mascot Costume

PTT เปิดตัวสติ๊กเกอร์ Line เพื่อนคู่หูคนใหม่น่ารักน่าหยิก และใช้สื่ออารมณ์ได้ถึง 16 แบบ เพียง Add เป็นเพื่อนกับ PTT group Official account พร้อมรับข่าวสารเด่นๆ และโปรโมชั่นฮอตๆ... PTT เปิดตัวสติ๊กเกอร์ Line โดยขอเชิญพบกับ “Godji Family” เพื่อนคู่หูคนใหม่ในรูปแบบ Line Sticker สไตล์น่ารักน่าหยิกให้ดาวน์โหลดกันฟรีๆ และใช้สื่ออารมณ์ได้ถึง 16 แบบ เพียง Add เป็นเพื่อนกับ PTT group Official account พร้อมรับข่าวสารเด่นๆ และโปรโมชั่นฮอตๆ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 3 เมษายน 2556 เท่านั้น โดย: ไทยรัฐออนไลน์
mascot, ทำ mascot, ทำมาสคอต, ทำมาสคอท, มาสคอต, มาสคอต,ชุดมาสคอต, เช่ามาสคอท, mascot, ทำ mascot, ทำมาสคอต, ทำมาสคอท, มาสคอต, มาสคอต,ชุดมาสคอต, เช่ามาสคอท, mascot, ทำ mascot, ทำมาสคอต, ทำมาสคอท, มาสคอต, มาสคอต,ชุดมาสคอต, เช่ามาสคอท, mascot, ทำ mascot, ทำมาสคอต, ทำมาสคอท, มาสคอต, มาสคอต,ชุดมาสคอต, เช่ามาสคอท, mascot, ทำ mascot, ทำมาสคอต, ทำมาสคอท, มาสคอต, มาสคอต,ชุดมาสคอต, เช่ามาสคอท, mascot, ทำ mascot, ทำมาสคอต, ทำมาสคอท, มาสคอต, มาสคอต,ชุดมาสคอต, เช่ามาสคอท, mascot, ทำ mascot, ทำมาสคอต, ทำมาสคอท, มาสคอต, มาสคอต,ชุดมาสคอต, เช่ามาสคอท, mascot, ทำ mascot, ทำมาสคอต, ทำมาสคอท, มาสคอต, มาสคอต,ชุดมาสคอต, เช่ามาสคอท, mascot, ทำ mascot, ทำมาสคอต, ทำมาสคอท, มาสคอต, มาสคอต,ชุดมาสคอต, เช่ามาสคอท, mascot, ทำ mascot, ทำมาสคอต, ทำมาสคอท, มาสคอต, มาสคอต,ชุดมาสคอต, เช่ามาสคอท, mascot, ทำ mascot, ทำมาสคอต, ทำมาสคอท, มาสคอต, มาสคอต,ชุดมาสคอต, เช่ามาสคอท, mascot, ทำ mascot, ทำมาสคอต, ทำมาสคอท, มาสคอต, มาสคอต,ชุดมาสคอต, เช่ามาสคอท, mascot, ทำ mascot, ทำมาสคอต, ทำมาสคอท, มาสคอต, มาสคอต,ชุดมาสคอต, เช่ามาสคอท, mascot, ทำ mascot, ทำมาสคอต, ทำมาสคอท, มาสคอต, มาสคอต,ชุดมาสคอต, เช่ามาสคอท, mascot, ทำ mascot, ทำมาสคอต, ทำมาสคอท, มาสคอต, มาสคอต,ชุดมาสคอต, เช่ามาสคอท, 


Categories: , , , , , , | Comments Off

มาสคอต SCB Life Mascot Costume
บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ  SCBLIFE  ก่อตั้งเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2519   มีทุนจดทะเบียน 800 ล้านบาท  และเป็นบริษัทประกันชีวิตชั้นนำของประเทศ ให้บริการประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ     ประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ    รวมทั้งประกันกลุ่ม   แก่ทั้งลูกค้าบุคคล  และสถาบัน   บริหารงานและดำเนินธุรกิจด้วยมาตรฐานสากล  ซื่อสัตย์ โปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล  และมีตัวแทนมืออาชีพที่มีคุณภาพ  โดยมีรางวัลจากสถาบันทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นเครื่องรับรอง
บริษัท  ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  เป็นหนึ่งบริษัทในกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นธนาคารพาณิชย์ไทยแห่งแรกของประเทศ มีโครงสร้างผู้ถือหุ้นที่มั่นคงและมีฐานะการเงินแข็งแกร่ง มีเครือข่ายสาขาและจุดให้บริการมากที่สุดในประเทศไทย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นำในตลาดการให้บริการทางการเงินแก่กลุ่มลูกค้าบุคคลและมีบริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าครอบคลุมทุกกลุ่ม   ทั้งลูกค้าบุคคล   ลูกค้าธุรกิจขนาดกลาง  ขนาดย่อม และลูกค้าธุรกิจขนาด
ใหญ่

รากฐานแห่งความมั่นคง  สู่ความสำเร็จที่คุณมั่นใจ
ตลอด 30 ปีที่เปิดดำเนินการ  บริษัทมุ่งมั่นในการดูแล และสร้างหลักประกันทางการเงินที่มั่นคงให้แก่ชาวไทย   และพัฒนากรมธรรม์   และบริการใหม่ ๆ ที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า     จนได้รับความไว้วางจากลูกค้าชาวไทยอย่างมากมาย    ส่งผลให้บริษัท   เป็นหนึ่งในบริษัทประกันชีวิตที่เติบโตอย่างรวดเร็ว   มั่นคง  และมีคุณภาพอย่างยั่งยืน    ซึ่งจะเป็นแรงผลักดัน เสริมสร้างให้ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต    พร้อมจะเดินเคียงข้าง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จ
ที่มั่นคง และก้าวที่ไกลยิ่งกว่าของลูกค้าชาวไทยต่อไป ดังคำขวัญที่ว่า  “ไปด้วยกัน  ไปได้ไกล”
mascot, ทำ mascot, ทำมาสคอต, ทำมาสคอท, มาสคอต, มาสคอต,ชุดมาสคอต, เช่ามาสคอท, mascot, ทำ mascot, ทำมาสคอต, ทำมาสคอท, มาสคอต, มาสคอต,ชุดมาสคอต, เช่ามาสคอท, mascot, ทำ mascot, ทำมาสคอต, ทำมาสคอท, มาสคอต, มาสคอต,ชุดมาสคอต, เช่ามาสคอท, mascot, ทำ mascot, ทำมาสคอต, ทำมาสคอท, มาสคอต, มาสคอต,ชุดมาสคอต, เช่ามาสคอท, mascot, ทำ mascot, ทำมาสคอต, ทำมาสคอท, มาสคอต, มาสคอต,ชุดมาสคอต, เช่ามาสคอท, mascot, ทำ mascot, ทำมาสคอต, ทำมาสคอท, มาสคอต, มาสคอต,ชุดมาสคอต, เช่ามาสคอท, mascot, ทำ mascot, ทำมาสคอต, ทำมาสคอท, มาสคอต, มาสคอต,ชุดมาสคอต, เช่ามาสคอท, mascot, ทำ mascot, ทำมาสคอต, ทำมาสคอท, มาสคอต, มาสคอต,ชุดมาสคอต, เช่ามาสคอท, mascot, ทำ mascot, ทำมาสคอต, ทำมาสคอท, มาสคอต, มาสคอต,ชุดมาสคอต, เช่ามาสคอท, mascot, ทำ mascot, ทำมาสคอต, ทำมาสคอท, มาสคอต, มาสคอต,ชุดมาสคอต, เช่ามาสคอท, mascot, ทำ mascot, ทำมาสคอต, ทำมาสคอท, มาสคอต, มาสคอต,ชุดมาสคอต, เช่ามาสคอท, mascot, ทำ mascot, ทำมาสคอต, ทำมาสคอท, มาสคอต, มาสคอต,ชุดมาสคอต, เช่ามาสคอท, mascot, ทำ mascot, ทำมาสคอต, ทำมาสคอท, มาสคอต, มาสคอต,ชุดมาสคอต, เช่ามาสคอท, mascot, ทำ mascot, ทำมาสคอต, ทำมาสคอท, มาสคอต, มาสคอต,ชุดมาสคอต, เช่ามาสคอท, mascot, ทำ mascot, ทำมาสคอต, ทำมาสคอท, มาสคอต, มาสคอต,ชุดมาสคอต, เช่ามาสคอท, 


Categories: , , , , , , | Comments Off

Bottle of Milk Mascot Costume

I.S Baby Shop

บริษัท ไอ.เอส.รีเทล จำกัด ไอ.เอสเบบี้ช๊อป IS Baby Shop เริ่มจากความตั้งใจ บริการลูกค้าในจังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียงเพื่อเพิ่มทางเลือกในกับลูกค้า ในการเลือกซื้อสินค้า และบริการ สำหรับลูกน้อยที่คุณรัก ตั้งแต่อยู่ในครรภ์ เราจึงคัดสรรสินค้าคุณภาพดีไว้มากมาย ตั้งแต่เสื้อผ้า ชุดชั้นในคุณแม่และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ สำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ ไปจนถึง น้องที่อายุ 12 ปี เช่นเสื้อผ้าเด็กอ่อนจนถึงเด็กวัยเรียน ขวดนม เครื่องใช้ต่าง ๆ รถเข็น เตียง เปลไกว และ อื่น ๆ อีกมากมาย
mascot, ทำ mascot, ทำมาสคอต, ทำมาสคอท, มาสคอต, มาสคอต,ชุดมาสคอต, เช่ามาสคอท, mascot, ทำ mascot, ทำมาสคอต, ทำมาสคอท, มาสคอต, มาสคอต,ชุดมาสคอต, เช่ามาสคอท, mascot, ทำ mascot, ทำมาสคอต, ทำมาสคอท, มาสคอต, มาสคอต,ชุดมาสคอต, เช่ามาสคอท, mascot, ทำ mascot, ทำมาสคอต, ทำมาสคอท, มาสคอต, มาสคอต,ชุดมาสคอต, เช่ามาสคอท, mascot, ทำ mascot, ทำมาสคอต, ทำมาสคอท, มาสคอต, มาสคอต,ชุดมาสคอต, เช่ามาสคอท, mascot, ทำ mascot, ทำมาสคอต, ทำมาสคอท, มาสคอต, มาสคอต,ชุดมาสคอต, เช่ามาสคอท, mascot, ทำ mascot, ทำมาสคอต, ทำมาสคอท, มาสคอต, มาสคอต,ชุดมาสคอต, เช่ามาสคอท, mascot, ทำ mascot, ทำมาสคอต, ทำมาสคอท, มาสคอต, มาสคอต,ชุดมาสคอต, เช่ามาสคอท, mascot, ทำ mascot, ทำมาสคอต, ทำมาสคอท, มาสคอต, มาสคอต,ชุดมาสคอต, เช่ามาสคอท, mascot, ทำ mascot, ทำมาสคอต, ทำมาสคอท, มาสคอต, มาสคอต,ชุดมาสคอต, เช่ามาสคอท, mascot, ทำ mascot, ทำมาสคอต, ทำมาสคอท, มาสคอต, มาสคอต,ชุดมาสคอต, เช่ามาสคอท, mascot, ทำ mascot, ทำมาสคอต, ทำมาสคอท, มาสคอต, มาสคอต,ชุดมาสคอต, เช่ามาสคอท, mascot, ทำ mascot, ทำมาสคอต, ทำมาสคอท, มาสคอต, มาสคอต,ชุดมาสคอต, เช่ามาสคอท, mascot, ทำ mascot, ทำมาสคอต, ทำมาสคอท, มาสคอต, มาสคอต,ชุดมาสคอต, เช่ามาสคอท, mascot, ทำ mascot, ทำมาสคอต, ทำมาสคอท, มาสคอต, มาสคอต,ชุดมาสคอต, เช่ามาสคอท, 


Categories: , , , , , , | Comments Off